Προοδευτικός & Μορφωτικός Όμιλος Μάνδρας "Τα Κούντουρα 1914"

Στις 14 Μαρτίου 1914, ο τότε Βασιλιάς Κωνσταντίνος ο Β υπέγραψε την έγκριση του καταστατικού του «Προοδευτικού Συλλόγου Μάνδρας, ΤΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ». Ιδρύεται στην Μάνδρα ένας πολιτιστικός σύλλογος από τους παλαιότερους που υπάρχουν στην Ελλάδα.

Πρώτος πρόεδρος του συλλόγου είναι ο Βασίλειος Μοίρας, μετέπειτα Δήμαρχος Μάνδρας. Η σφραγίδα δε του συλλόγου έφερε στο κέντρο μία μέλισσα περιμετρικά τον τίτλο του και το έτος ιδρύσεως 1914. Η ιστορία του συλλόγου ακολουθεί την ιστορία της Ελλάδας αφού με την ίδρυσή του αρχίζει και ο Α παγκόσμιος πόλεμος (1914-1918). Ο σύλλογος επομένως μένει στα χαρτιά. Μετά ο Μικρασιατικός Πόλεμος του 1922, δικτατορίες διάφορες με αποκορύφωση την μεταξική, κατόπιν ο Β Παγκόσμιος Πόλεμος και ο Εμφύλιος.

Ο σύλλογος επαναδραστηριοποιήθηκε το 1952 με πρόεδρο τον Μιχάλη Χατζημήτρο για 5-6 χρόνια και στη συνέχεια αδράνησε. Επανασυστάθηκε το 1964 επί Μελέτη Στάθη, με πρόεδρο τον Γεώργιο Δημ. Γκίκα-Στάμου με τίτλο «Προοδευτικός και Μορφωτικός Όμιλος Τα ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ». Το 1967 λόγω της δικτατορίας ο σύλλογος έπαψε να λειτουργεί. Μετά την μεταπολίτευση και συγκεκριμένα το 1975 ο σύλλογος ξαναλειτουργεί ζώντας τα καλύτερα χρόνια του, μέχρι το 1985 όπου πέφτει στην αδράνεια. Η αδράνεια όμως είναι υποταγή. Γι’ αυτό εδώ και λίγο καιρό (2005) ο σύλλογος αυτός επαναδραστηριοποιείται.

Ο σύλλογος εκδίδει το περιοδικό με τίτλο Αυτονοή

Αυτονοή