Η Βόρεια Αττική Κατά Τους Μεσαιωνικούς Χρόνους 12ο-16ο Αιώνα

Την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10-02-2012 στη Δημοτική Βιβλιοθήκη του Δήμου Κηφισιάς (Μουσείο Δροσίνη) στην οδό ΔΡΟΣΙΝΗ (στενό απέναντι από το ζαχαροπλαστείο του ΒΑΡΣΟΥ) στις 18.00μμ.

Θα μιλήσει ο συνεργάτης του περιοδικού μας Στέλιος Μουζάκης- Ερευνητής ιστορίας πολιτισμών με θέμα: "Η Βόρεια Αττική Κατά Τους Μεσαιωνικούς Χρόνους 12ο-16ο Αιώνα"