Συμμετοχή του 1ου Γυμνασίου Μάνδρας σε πρόγραμμα Erasmus +/ Δράσης ΚΑ 2

Συμμετοχή του 1ου γυμνασίου μάνδρας  σε πρόγραμμα Erasmus

Μετά από την επιτυχή συμμετοχή του 1ου Γυμνασίου Μάνδρας στο τομεακό ευρωπαϊκό πρόγραμμα Comenius, που είχε τον τίτλο «Let’s Create a multicultural Europe», 2013 – 2015, το σχολείο μας πήρε την έγκριση (εγκρίθηκε) από το Ι.Κ.Υ. (Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών) να συμμετάσχει σε ένα ακόμη ευρωπαϊκό πρόγραμμα του Erasmus +/ Δράσης ΚΑ2, με τίτλο: «Think … act… and make a better world».

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα πρόκειται να διαρκέσει 3 έτη (2016 – 2019), και αποτελείται  από οχτώ (8) εταίρους, την Ιταλία (που είναι η διοργανώτρια χώρα), τη Μεγάλη Βρετανία, την Πορτογαλία, την Ισπανία, τη Λιθουανία, την Πολωνία, την Εσθονία και την Ελλάδα (η οποία εκπροσωπείται από το 1ο Γυμνάσιο Μάνδρας). Οι συμμετέχοντες μαθητές προέρχονται από την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια βαθμίδα εκπαίδευσης, γεγονός που καθιστά την εν λόγω συνεργασία αρκετά ενδιαφέρουσα και εποικοδομητική.

Πρόκειται για ένα καινοτόμο πρόγραμμα καθώς έχει ως βασική ιδέα ότι όλοι οι μαθητές, ανεξαρτήτως εθνικότητας, μπορούν να σκεφθούν, να δράσουν και να κάνουν έναν κόσμο καλύτερο. Έναν κόσμο που θα διέπεται από δικαιοσύνη, ισότητα, ανεκτικότητα, αξιοκρατία. Έναν κόσμο χωρίς διακρίσεις, όπου θα διασφαλίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και θα εδραιώνεται καθημερινά η ειρήνη. Μέσα από τη συνεργασία, την αυτενέργεια και την προσωπική εμπλοκή, οι μαθητές θα καταστούν ενεργοί πολίτες με εθνική και ευρωπαϊκή συνείδηση, ικανοί να επιφέρουν ριζικές αλλαγές, απαραίτητες για την αρμονική συνύπαρξη όλων των λαών.

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος, οι εταίροι θα έχουν τη δυνατότητα αφενός να παρουσιάσουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της χώρας τους και αφετέρου να γνωρίσουν τα πολιτιστικά στοιχεία των υπολοίπων, αφού θα πραγματοποιηθεί ανταλλαγή επισκέψεων των εμπλεκόμενων χωρών. Με τον τρόπο αυτό, οι συμμετέχοντες - μαθητές και καθηγητές-  θα μπορέσουν να γνωρίσουν την εθνική ταυτότητα των εταίρων, τις διαφορές αλλά και τις ομοιότητες που υπάρχουν ανάμεσά τους, ώστε όχι μόνο να καλλιεργηθεί σε βάθος ο σεβασμός του πολιτισμού κάθε χώρας αλλά και να εντοπιστούν τα τυχόν προβλήματα που αντιμετωπίζει κάθε μία, με απώτερο σκοπό την προσπάθεια επίλυσής τους μέσω της ανταλλαγής καλών πρακτικών. Εκτός των επισκέψεων, το πρόγραμμα περιλαμβάνει εργασίες που βασίζονται στις Νέες Τεχνολογίες (ΤΠΕ), μαθήματα που θα διεξαχθούν με νέες παιδαγωγικές μεθόδους (CLIL, LdL), καθώς και παρουσιάσεις μέσω υπολογιστή και διαδικτύου με θέματα που αφορούν στη βελτίωση και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, όπως είναι η διατροφή, ο αθλητισμός, η οικολογία, τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Όλες οι δράσεις θα έχουν ως βασική επιδίωξη να καλλιεργηθεί ο σεβασμός, η ανιδιοτέλεια, ο αλτρουισμός, η αλληλεγγύη, η συναδέλφωση, έννοιες απαραίτητες για την ομαλή λειτουργία πολυπολιτισμικών κοινωνιών και για την ειρηνική συμβίωση διαφορετικών λαών. Κύριος στόχος του προγράμματος είναι να ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές και παράλληλα να ενεργοποιηθούν, προκειμένου να συνειδητοποιήσουν ότι μόνο μέσα από την ατομική προσπάθεια μπορεί να επιτευχθεί (επέλθει) η συλλογική πρόοδος.

Ευαγγελία Παπακωνσταντίνου
Διευθύντρια 1ου Γυμνασίου Μάνδρας