ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

Το Δ.Σ. και τα μέλη του “Συλλόγου Ποιοτικής και Πολιτιστικής Αναβάθμισης Δυτικής Αττικής Ο ΔΗΜΟΦΩΝ” εύχονται σε όλους τους μαθητές, στους γονείς τους και στους εκπαιδευτικούς Καλή Νέα Σχολική Χρονιά, Καλή Δύναμη και Καλή Πρόοδο! Γιατί μόνο η Γνώση και η Παιδεία μπορούν να χαρίσουν στην Πατρίδα μας ένα καλύτερο Μέλλον.